Κύπελα από Ζαχαροκάλαμο
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Κύπελα από Ζαχαροκάλαμο

Ποτήρια από ζαχαροκάλαμο, κατάλληλα για ζεστά και κρύα ροφήματα.

Ανθεκτικά, βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα.

Φυλλάδια
Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram