Μπουκάλια / Φιάλες
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Μπουκάλια / Φιάλες

Τα μπουκάλια είναι ο πιο κλασικός και παραδοσιακός τρόπος συσκευασίας υγρών.

Προτιμώνται από τον καταναλωτή καθώς αναγνωρίζει σε αυτά έναν οικείο τρόπο συσκευασίας.

Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram