Θερμοσυρρίκνωση
  • Εξαιρετική εμφάνιση συσκευασίας μέσω τεχνολογίας συρρίκνωσης.
  • Αυξημένη διάρκεια ζωής στο ψυγμένο προϊόν λόγω της τεχνολογίας κενού.
  • Υψηλή ευελιξία στη διάσταση του προϊόντος με στιγμιαία προσαρμογή στα σχήματα.

test

Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram