Συσκευασία Φακέλου (Κάθετης Μηχανής)
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Συσκευασία Φακέλου (Κάθετης Μηχανής)

Οι απλές σακούλες ή φάκελοι (pillow bags) είναι ο πιο δημοφιλής τύπος συσκευασίας λόγω της εύκολης προσαρμογής σε προϊόντα μεγάλης ποικιλίας σχημάτων, υφής και μεγεθών.

Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί έμφαση στη σημασία της επιλογής του κατάλληλου υλικού καθώς και του σωστού τύπου κόλλησης για τη βέλτιστη διατήρηση κάθε τύπου τροφίμου.

PA/PE, PP και πολυστρωματικά φιλμ μπορούν όλα να χρησιμοποιήθουν για την διαμόρφωση φακέλου.

Μηχανήματα
Για προϊόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram