Βασικά Επιτραπέζια Θερμοκολλητικά
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Συσκευασία
Για προϊόντα όπως
Βασικά Επιτραπέζια Θερμοκολλητικά

HWR

Χειροκίνητο θερμοκολλητικό για διαδοχικές κολλήσεις και απεριόριστο πλάτος σακούλας.

PBS

Το “βασικό” επιτραπέζιο θερμοκολλητικό, με ένδειξη χρόνου κόλλησης.

EP

Επιτραπέζιο θερμοκολλητικό ευρωπαϊκής κατασκευής, με ένδειξη χρόνου κόλλησης και μαχαίρι κοπής.

PFS-400/ PFS-500

Χειροκίνητα θερμοκολλητικά παλμικής (impulse) λειτουργίας, εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη για τον έλεγχο του χρόνου κόλλησης υλικών διαφορετικού πάχους.

Υλικά & Τύποι Συσκευασίας
Για προιόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram