Σειρά OnShrink KL
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Συσκευασία
Για προϊόντα όπως
Ημιαυτόματες θερμοσυρρικνωτικές μηχανές

KL4055
KL4065
KL5575
Οι ημιαυτόματες συρρικνωτικές μηχανές OnShrink που διαθέτει η Kapelis packaging είναι υψηλής ποιότητας.

Προορίζονται για εφαρμογές όπου απαιτείται ευελιξία στο βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Ο χειριστής τοποθετεί χειροκίνητα το προϊόν στην περιοχή κοπής/ κόλλησης.

Αυτή γίνεται είτε χειροκίνητα (πατώντας το αντίστοιχο μπουτόν ή ποδοπεντάλ – κατά παραγγελία) είτε αυτόματα (έχοντας ορίσει χρόνους αναμονής και κόλλησης).

Στη συνέχεια ακολουθεί η μεταφορά του προϊόντος στο θάλαμο συρρίκνωσης μέσω του ενσωματωμένου διαδρόμου μεταφοράς.

Η μηχανή είναι ηλεκτρονική, ελεγχόμενη από PLC.

Διατίθενται πάντα σε μηχανοκίνητη έκδοση (χωρίς την ανάγκη αγοράς αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ).

Γενικά χαρακτηριστικά:

Προστασία του χειριστή: το κοπτικό επιστρέφει στη θέση του αν συναντήσει εμπόδιο (π.χ. το χέρι του χειριστή)
Ρυθμιζόμενος χρόνος & θερμοκρασία κόλλησης
Ταινιόδρομος μεταφοράς στην περιοχή κόλλησης
Ταινιόδρομος στο θάλαμο συρρίκνωσης με κυλιόμενα ράουλα, επικαλυμμένα με σιλικόνη
Ρυθμιζόμενο ύψος επιφάνειας εργασίας
Πολύ εύκολη αλλαγή μεταξύ προϊόντων
Ανοξείδωτες αντιστάσεις
Διπλά παραπετάσματα σιλικόνης εκατέρωθεν του θαλάμου συρρίκνωσης για βέλτιστα αποτελέσματα
Διπλή μόνωση του θαλάμου συρρίκνωσης.
Σύμφωνη με τους κανονισμούς CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή κατά παραγγελία:

Αυτόματος συλλέκτης ρεταλιού φιλμ.

Φυλλάδια
Βίντεο
Υλικά & Τύποι Συσκευασίας
Για προϊόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram