Συρρικνωτικές Μηχανές Πολυσυσκευασιών (TURBOPACK)
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Συσκευασία
Για προϊόντα όπως
Συρρικνωτικές μηχανές δευτερογενούς συσκευασίας

Οι αυτόματες ή ημιαυτόματες μηχανές της σειράς Turbopack επιτυγχάνουν τη μεταφορά των προϊόντων, την ομαδοποίησή τους και τη συσκευασία τους σε φιλμ συρρίκνωσης.

Προαιρετικά, μπορούν να εξοπλιστούν με ταινιόδρομο μεταφοράς, διευκολύνοντας την ένταξή τους σε ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.

Προϊόντα προς δευτερογενή θερμοκρασία συρρίκνωσης: ομάδες προϊόντων, μεγάλα μοναδιαία προϊόντα.

Υλικά & Τύποι Συσκευασίας 
Για προϊόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram