Ανιχνευτές Μετάλλων
Πληροφορίες
Οπτικό Υλικό
Συσκευασία
Για προϊόντα όπως
Ανιχνευτές μετάλλων Cassel Metal Shark

Χαρακτηρίζονται από: ταχεία απόκριση, απουσία αστοχιών, ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταινιοδρόμου, γρήγορη απόρριψη ακατάλληλων προϊόντων, αξιοπιστία.

Κατάλληλοι για μεγάλο εύρος προϊόντων χάρη στο σύστημα ελέγχου SHARK 2A.

 

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι

250 μνήμες αποθήκευσης προϊόντων

Ταχύτητα ταινιοδρόμου ανάλογα με τη ζητούμενη παραγωγικότητα

Κλάση προστασίας από σκόνη/ νερό: IP 65 / IP 66

Πλήθος συστημάτων αυτόματης απόρριψης προϊόντων εκτός προδιαγραφών

Κατάλληλοι για 24ωρη λειτουργία

Βίντεο
Υλικά & Τύποι Συσκευασίας
Για προιόντα όπως
Copyright © 2021 Kapelis Packaging
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram